sabina-ciesielska

 

Maaliskuussa tukipariprojekti aloitti yhteistyön Sosped säätiön kanssa tukiparitoiminnan vaikutusten arvioimiseksi. Tutkimus toteutettiin kahdella tukiparien ryhmähaastattelulla sekä kysymällä tuettavien kokemuksia tukiparitoimintaan osallistumisen vaikutuksista kahdella sähköisellä lomakkeella. Toiseen lomakkeeseen vastasi kumpikin puolisoista itsenäisesti ja toiseen pariskunta yhdessä.

Tukiparihaastatteluihin osallistui kuusi pariskuntaa, sähköisiä vastauksia tuettavilta saatiin 14 pariskunnalta ja 44 yksittäiseltä vastaajalta. Tuettavien tukisuhde oli tutkimuksen aikana jo päättynyt tai päättymässä. Suurin osa vastanneista tuettavista oli 35-49 vuotiaita. Naimisissa kaikista pariskunnista oli 57% ollut alle 15 vuotta ja 43% 15 vuotta tai yli.

Kyselyyn vastanneet kokivat ongelmia erityisesti kommunikoinnissa, ristiriidoissa ja ongelmien käsittelyssä, henkisessä sekä fyysisessä läheisyydessä ja seksuaalisuudessa. Tukiparia haetaan yleensä hyvin vaikeassa parisuhteen tilanteessa ja 90% vastanneista olikin hakenut tukiparitoiminnasta apua kriisiin. Ongelmien taustalta erottuivat erityisesti arjen kiireet ja kohtaamattomuus sekä uupumus ja mielenterveysongelmat. 41%:lla vastanneista taustalla oli myös henkistä ja fyysistä väkivaltaa.

Yli puolet vastanneista pariskunnista koki, että tukiparitoimintaan osallistuminen auttoi heitä parantamaan kommunikaatiotaan. Erityisesti myönteisiä vaikutuksia nähtiin vaikeista asioista puhumisessa ja toisen kuuntelemisessa. Suurin osa pariskunnista koki luottamuksen lisääntyneen tukiparitoiminnan myötä. Yli puolet vastanneista koki myös, että tukisuhde oli auttanut heitä ongelmien tunnistamisessa, henkisessä läheisyydessä oli tapahtunut positiivista muutosta ja ristiriitojen sekä ongelmien käsittely oli parantunut.

60% kyselyihin vastanneista sai apua myös muualta, kuin tukiparitoiminnasta. Niille pareille, jotka eivät saaneet muuta tukea, kokemus tukiparitoiminnan myönteisestä vaikutuksesta oli suurempi, kuin niille, jotka olivat lisäksi muun tuen piirissä.

Tärkeintä on toivo

Lähes 80% vastanneista koki, että toivo avioliiton suhteen kasvoi tukiparitoimintaan osallistumisen myötä. Eniten toivoa heräsi 20-34-vuotiaiden keskuudessa sekä niillä, joilla ongelmat olivat kestäneet vain vuoden tai alle. Suhteessa taustalla oleviin ongelmiin eniten toivo oli kasvanut niillä, joilla oli ollut uskottomuutta sekä niillä, joilla taustalla oli uupumusta tai mielenterveysongelmia.

Lähes kaikki kriisiin apua hakeneista kokivat saaneensa tukea kriisin käsittelyyn. Ymmärrys siitä, että muillakin aviopareilla on ongelmia, lisääntyi yli puolella vastaajista. Monet vastaajista saivat laajempaa näkökulmaa avioliittonsa haasteisiin ja löysivät uusia voimavaroja. Myös tunne siitä, että he osaavat kumppaninsa kanssa auttaa itseään entistä paremmin lisääntyi.

Parisuhteen profiilit

Tutkimuksen pohjalta luotiin kolme eri tyyppistä profiilia, jotka kuvaavat parisuhteen tilaa siinä vaiheessa, kun tukiparia haetaan. Profiilit rakennettiin tutkimusaineiston ja tukiparien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Profiilit ovat yksinkertaistuksia suhteen tilasta ja parisuhteessa voi olla myös piirteitä eri profiileista.

1. Tulehtunut parisuhde, jossa ongelmat ovat syviä.

2. Uupunut parisuhde, jossa arkiongelmat rasittavat parisuhdetta.

3. Yhtä köyttä vetävä parisuhde, jossa puolisot voivat hyvin.

Parisuhteet voivat kehittyä tulehtuneesta parisuhteesta yhtä köyttä vetäväksi, mutta yhtä lailla yhtä köyttä vetävästä parisuhteesta voi tulla uupunut tai uupunut saattaa pahentua tulehtuneeksi parisuhteeksi.

Kyselyaineistojen ja tukiparihaastattelujen perusteella noin 50% tukiparitoimintaan hakeutuvissa on tulehtuneessa parisuhteessa. Uupunut parisuhde on noin 40%:lla ja yhtä köyttä vetävä parisuhde noin 10%:lla. Erittäin moni pariskunta kuitenkin saa apua tilanteeseensa tukiparilta ja tutkimuksen mukaan voidaan arvioida, että tukisuhteen päättyessä yhtä köyttä vetävä parisuhde olisi jopa 60-70%:lla tuettavista. Sitä, miten kauan yhtä köyttä vetämisen vaihe kestää, ei voida arvioida tämän tutkimusaineiston perusteella.

Tukiparitoiminnan vaikutukset

Tutkimuksen mukaan kaikkia tukiparitoiminnan välillisiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia on kertaluontoisen haastattelun ja pienen otannan takia mahdoton arvioida, mutta todennäköisesti toiminta vaikuttaa positiivisesti ainakin seuraaviin asioihin:

  1. Parisuhteen laatu paranee
  2. Toimiva parisuhde tukee puolisoita arjen jaksamisessa.
  3. Perheiden kommunikointi paranee vanhempien dynamiikan kehittymisen myötä
  4. Todennäköisesti avioeroja voidaan ennaltaehkäistä (mm. uskottomuuden ja muiden kriisien takia)
    a. Positiivinen pitkäaikaisvaikutus näiden parien lasten elämään.
  5. Yhteiskunnallinen merkitys avioerojen osalta: tukiparitoiminnasta apua saavat parhaiten ne, joilla ei ole muuta tukea käytettävissään.

Lähde: Toivoa, tukea ja voimavaroja, Parempi avioliitto ry:n tukiparitoiminnan vaikutusten arviointi, Sosped säätiö. Lisätietoja tutkimuksesta saa Elina Holapalta (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) sekä Tanja Kalliolta (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Teksti: Elina Holappa

Kuva: o-dan.net

Takaisin ylös
Tämä sivusto käyttää evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
Ok